Wijziging FCA document BT-01 – Normen en actiedrempels

Beperkte maar belangrijke veranderingen   1) Actiedrempels voor PAK’s De actiedrempels voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn volledig herzien. Deze herziening is vooral gericht op de uitwisselbaarheid tussen de normen (FCA, GMP+ en QS) door alleen actieniveaus voor oliën en vetten te handhaven 2)    Andere wijzigingen Ook twee andere punten zijn gewijzigd. Het betreft de toevoeging […]