Handel

B&S Qualicert bvba werkt ook met handelsondernemingen o.a. in het kader van de ontvangst en opslag van granen of voor de landbouwtoelevering (handel van meststoffen, handel van zaden, handel van bestrijdingsmiddelen voor landbouw, handel van veevoeders, ….)


FCA Standaard (oude GMP Regeling zie ook onze nieuws rubriek)

FCA Standaard (Feed Chain Alliance) is een kwaliteitstandaard.

Zoals vele kwaliteitssystemen werd de FCA standaard geïnspireerd op ISO9000, waarvan hij overigens sommige vereisten overneemt. Een HACCP-benaderingswijze is eveneens van toepassing op alle ondernemingen van de sector.

Andere vereisten, eigen aan de sector, werden hieraan toegevoegd: hygiëne, goede opslag praktijken, traceerbaarheid, ….

De FCA Standaard wordt beheerd  door OVOCOM

 


CSA / GTP

Ondernemingen die graangewassen, oliehoudende en-of eiwithoudende granen ontvangen, opslagen en verkopen hebben ook hun door Franse autoriteiten gevalideerde goede praktijkgids. Deze gids is voor vrijwillige toepassing. Om een erkenning te krijgen voor de goed toegepaste praktijken, kunnen de operatoren een certificatie op basis van de eisen van de CSA/GTP krijgen.

CSA - GTP

2BS vs

Franse operatoren van de plantaardige productieketen en biobrandstoffen hebben elkaar ontmoet om het vrijwillige schema 2BS vs voor te stellen. Dit schema geeft de mogelijkheid om het respect voor de criteria inzake duurzaamheid, die bepaald wordt door de Europese wetgeving 2009/28/CE, te bewijzen. De biomassa gebruikt als grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen mogen we hierdoor als duurzaam certifiëren.