Productie dierenvoeders

B&S Qualicert bvba is actief in de sector van de productie van dierenvoeders. Onze activiteiten zijn heel gevarieerd en omvatten o.a. audits van mengvoeders fabrikant, productie van voedermiddelen (vlokken, bijproducten van maalderijen, ….) Toevoegingsmiddelen productie,….

Autocontrolegids

Documenten die de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole, goedgekeurd door FAVV, hernemen.

G-001 - Autocontrolegids Diervoeders

INFOS Check-List

FCA Standaard (oude GMP Regeling zie ook onze nieuws rubriek)

FCA Standaard (Feed Chain Alliance) is een kwaliteitstandaard.

Zoals vele kwaliteitssystemen werd de FCA standaard geïnspireerd op ISO9000, waarvan hij overigens sommige vereisten overneemt. Een HACCP-benaderingswijze is eveneens van toepassing op alle ondernemingen van de sector.

Andere vereisten, eigen aan de sector, werden hieraan toegevoegd: hygiëne, ongewenste stoffen en producten, traceerbaarheid, productieorder, homogeniteit en versleping, ….

De FCA Standaard wordt beheerd  door OVOCOM

INFOS Activitiet

R C N A (oude G B P A C standaard zie ook onze nieuws rubriek)

De Franse industrie van dierenvoeders heeft sinds 2000 de belofte aangegaan om op vrijwillige basis een eigen Goede Praktijk Gids voor de Productie van Mengvoeders op te opstellen (Guide de Bonne PratiqueAliments Composé)

Deze gids is aangepast aan de specificiteit van het beroep van de productie van mengvoeders en werd officiële goedgekeurd door de Franse autoriteiten, in de zin van de Europese regeling 183/2005 (Hygiëne van dierenvoeders) in mei 2008.

In 2016, met de fusie van de drie gidsen (minerale voeders, mengvoeders en voormengsel) is geboren de nieuwe certificatie regeling R C N A.

De RCNA wordt beheerd door OQUALIM


Laastenboek plantaardig

Op vraag van de distributie heeft BEMEFA het lastenboek "de productie en levering van plantaardig mengvoeder” (kort Lastenboek Plantaardig) opgesteld. Doel hiervan is de werkwijze beschrijven voor de productie en de levering van plantaardige mengvoeders.

Het laastenboek plantaardig wordt beheerd door BEMEFA.


KAT - Duits kwaliteitssysteem voor eieren

KAT is een Duitse lastenboek die toepasselijk is voor de volledige keten van de eieren, met daarbij inbegrepen de productie van mengvoeders voor legkippen.

Bezoek de KAT website voor meer inlichtingen: