Wijziging FCA document BT-01 – Normen en actiedrempels

Beperkte maar belangrijke veranderingen

 

1) Actiedrempels voor PAK’s

De actiedrempels voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn volledig herzien. Deze herziening is vooral gericht op de uitwisselbaarheid tussen de normen (FCA, GMP+ en QS) door alleen actieniveaus voor oliën en vetten te handhaven

 

2)    Andere wijzigingen

Ook twee andere punten zijn gewijzigd. Het betreft de toevoeging van eenheden voor ioneninhoud (tabel in punt 4) en een verduidelijking van een eindnoot.

We herinneren u aan het belang van FCA-document “BT-17: Incident- en crisisbeheer – communicatie naar OVOCOM en de certificatie-instelling”. De aanwezigheid van een verontreiniging waarvoor geen referentiewaarde bestaat, moet immers het voorwerp uitmaken van een risicoanalyse per geval. En als een norm of actiedrempel wordt overschreden, moeten de bevoegde autoriteit, OVOCOM en de certificatie-instelling in het algemeen worden ingelicht.

 

 

Te raadplegen of te downloaden via onze website

Dit document BT-01 NL is beschikbaar op OVOCOM website

 

Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 24/01/2023.