Wijziging FCA document BT-02 – Inkoop: Algemene bepalingen

Om rekening te houden met de bijzonderheden van de biologische diervoederproductie zijn de eisen voor de aankoop van biologische primaire producten in België aangepast en gepubliceerd in het document ‘BT-02 Inkoop: Algemene bepalingen’.

 

Wat is BT-02?

Dit document omvat alle vereisten voor FCA-bedrijven die producten of diensten aankopen van een leverancier. Deze leveranciers moeten hetzij FCA-gecertificeerd zijn, hetzij gecertificeerd zijn volgens een andere standaard waarmee de Feed Chain Alliance Standaard uitwisselbaar is (zoals GMP+, QS, Fami-QS,…). Er is ook een specifiek kader vastgesteld voor de aankoop van voedermiddelen (bijvoorbeeld tarwe of hooi) bij de landbouwers die het hebben geproduceerd.

 

Aankoop bij primaire producenten

In België moet de aankoop van primaire producten ten minste gedeeltelijk afkomstig zijn van landbouwers die gecertificeerd zijn volgens de Vegaplan-standaard. Voor sommige biologische primaire producten kan het echter voorkomen dat de producent niet beschikt over de dubbele certificering “biologisch” en “Vegaplan”. Dit kan ertoe leiden dat het minimumpercentage Vegaplan-gecertificeerde primaire producten niet door de FCA-koper wordt aangekocht.

In dat geval moet het FCA-bedrijf specifieke aanvullende voorwaarden toepassen, zoals de verificatie van de certificering van de biologische productie van de landbouwer en de aanwezigheid van een ondertekende kwaliteitsovereenkomst, waarin de aanvullende eisen in verband met de FCA-standaard zijn opgenomen (bijvoorbeeld voor het reinigen van voertuigen of het vervoer van verboden producten).

De details van deze specifieke regels staan in document BT-02, onder punt 6.1.1.

Belangrijk – Deze wijziging is enkel van toepassing:

  1. in het kader van de aankoop van biologische primaire producten bij primaire producenten gevestigd in België, en
  2. als het minimumpercentage van Vegaplan gecertificeerde Belgische primaire producenten (min. 80 % voor de oogst 2022) niet wordt gehaald door het FCA gecertificeerde bedrijf.

 

Update van een voorbeeld

Deze versie 0.23 van het document heeft nog een andere wijziging ondergaan. Het betreft de update van een voorbeeld in punt 5.2.

 

Dit document “BT-02 – Inkoop: Algemene bepalingen” is beschikbaar op OVOCOM. De nieuwe toevoegingen zijn aangeduid in grijze tekst. U kan de documenten ook raadplegen in een versie zonder aangeduide wijzigingen.

 

Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 26/01/2023.