Tarieven 2023

Bijdragen:

Vanaf 1 januari 2023 zullen de verschillende bijdragen van de OVOCOM standaarden FCA, CC-03 regeling en CC-04 regeling geïndexeerd worden met 8%. Wij hebben ervoor gekozen minder te indexeren dan de CPI. Alle administratieve en andere jaarlijkse bijdragen worden met 10% verhoogd.

Deze aanpassingen moeten toelaten dat de werking van OVOCOM kostendekkend blijft.