Leveringen aan pluimveehouders IKB Ei : Module I-02

Naar analogie voor leveringen aan melkveehouders die voldoen aan NZO, gelden er bijkomende vereisten voor leveringen aan (leg)pluimveehouders die deelnemen aan IKB Ei (NL). FCA bedrijven die rechtstreeks leveren aan (leg)pluimveehouders (IKB Ei) dienen gecertificeerd te zijn volgens het lastenboek van IKB Ei en te worden vermeld op de lijst van goedgekeurde bedrijven.
 
Op het niveau van voedselveiligheid heeft OVOCOM een aparte module ontwikkeld, nl. Module I-02: Rechtstreekse levering aan (leg)pluimveehouders (IKB Ei), om FCA-gecertificeerde bedrijven te laten te voldoen aan deze specifieke  bijkomende markteisen. De OVOCOM module werd goedgekeurd door IKB Ei.
 
Bedrijven die rechtstreeks leveren aan (leg)pluimveehouders (IKB Ei) kunnen zich melden (info@ovocom.be) om deel te nemen aan deze module. Het gaat voornamelijk om Nederlandse (leg)pluimveehouders maar er kunnen ook Belgische (leg)pluimveehouders zijn die deelnemer zijn aan IKB Ei.
 
Meer informatie over onze Module I-02 voor IKB Ei vindt u terug op onze website op de pagina van IKB Ei.
 
Module I-01 NZO: Wist-je-dat-je ?
 
Bedrijven die rechtstreeks leveren aan melkveehouders en voldoen aan het NZO lastenboek, dienen gecertificeerd te zijn volgens de bijkomende voorwaarden van NZO en op de Witte Lijst van NZO te zijn gepubliceerd. Voor FCA bedrijven kan dit via deelname aan de optionele module I-01 (NZO). Dit is ruimer dan leveringen aan Nederlandse melkveehouders. Het kan ook gaan om Belgische of Duitse melkveehouders aangesloten bij NZO en het is ook van toepassing voor geitenhouders (zowel Nederlandse als Belgische) die melk leveren conform NZO (inclusief lastenboek KwaliGeit)!